Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

Skrivelse 2017/18:125

Regeringens skrivelse 2017/18:125

Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser

Skr.

inför migrationspolitiska beslut

2017/18:125

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 mars 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som framgår av Riksrevisionens rapport Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut (RiR 2017:25).

Riksrevisionen anser att konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister. Riksrevisionen rekommenderar Regeringskansliet att bl.a. utveckla kvaliteten i analyserna.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens bedömning.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-06 Bordlagd: 2018-03-06 Hänvisad: 2018-03-07 Motionstid slutar: 2018-03-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.