Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten

Skrivelse 2014/15:142

Regeringens skrivelse 2014/15:142

Riksrevisionens rapport om kontrollen av

Skr.

försvarsunderrättelseverksamheten

2014/15:142

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 juni 2015

Margot Wallström

Isabella Lövin

(Försvarsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat det kontrollansvar som Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten har när det gäller försvarsunderrättelseverksamheten. Granskningen har redovisats i rapporten Kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten (RiR 2015:2). Syftet har varit att bedöma om inspektionens kontroll av försvarsunderrättelseverksamheten fungerar effektivt.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-06-16 Bordlagd: 2015-06-16 Hänvisad: 2015-06-17 Motionstid slutar: 2015-09-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.