Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

Skrivelse 2018/19:57

Regeringens skrivelse 2018/19:57

Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter

Skr.

av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

2018/19:57

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 28 februari 2019

Stefan Löfven

Anna Ekström (Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat långsiktiga effekter av att elever fått möjlighet att inte bara välja nationellt program utan också att ange vilken kommunal gymnasieskola de vill gå i. Granskningen omfattar elever i utvalda storstadskommuner som slutfört sina studier på ett nationellt program inom tre år. Riksrevisionen finner bl.a. att det finns samband mellan elevers möjlighet att välja kommunal gymnasieskola och deras lön och utbildningsnivå tio
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-02-28 Bordlagd: 2019-02-28 Hänvisad: 2019-03-01 Motionstid slutar: 2019-03-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.