Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och hantering

Skrivelse 2016/17:206

Regeringens skrivelse 2016/17:206

Riksrevisionens rapport om lärdomar av

Skr.

flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och

2016/17:206

hantering

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Harpsund den 1 juni 2017

Stefan Löfven

Anders Ygeman

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser

och slutsatser som framgår av Riksrevisionens rapport Lärdomar av

flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och planering (RiR 2017:4).

Riksrevisionen har granskat om Migrationsverket, övriga ansvariga

myndigheter och regeringen hade beredskap för en situation med många

asylsökande och hur situationen hanterades. Riksrevisionen anser

sammantaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-06-08 Bordlagd: 2017-06-08 Hänvisad: 2017-06-09 Motionstid slutar: 2017-09-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.