Riksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastruktur

Skrivelse 2011/12:139

Regeringens skrivelse 2011/12:139

Riksrevisionens rapport om medfinansiering av

Skr.

statlig infrastruktur

2011/12:139

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 april 2012

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2011/12:139

1

Ärendet och dess beredning..............................................................

3

2

Riksrevisionens iakttagelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-04-11 Bordläggning: 2012-04-12 Hänvisning: 2012-04-13 Motionstid slutar: 2012-04-27