Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

Skrivelse 2019/20:3

Regeringens skrivelse 2019/20:3

Riksrevisionens rapport om

Skr.

myndighetsgemensamt arbete mot organiserad

2019/20:3

brottslighet

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 26 september 2019

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som framgår av Riksrevisionens rapport Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet – brister i styrning och uppföljning (RiR 2019:11).

Riksrevisionen anser att regeringens styrning av det myndighetsgemensamma arbetet bör samordnas regelbundet för att förtydliga styrningen. Vidare rekommenderar Riksrevisionen regeringen att regelbundet följa upp den myndighetsgemensamma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Bordlagd: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-04 Motionstid slutar: 2019-10-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.