Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag

Skrivelse 2012/13:5

Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag

Regeringens skrivelse 2012/13:5

Riksrevisionens rapport om regelförenkling för

Skr.

företag

2012/13:5

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 20 september 2012

Fredrik Reinfeldt

Annie Lööf

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Regelförenkling för företag – regeringen är fortfarande långt ifrån målet (RiR2012:6).

Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att förenkla för företagen under perioden
2006–2010.
Hösten 2011 presenterade regeringen en delvis förändrad inriktning för förenklingsarbetet. Målsättningen med arbetet är fortsatt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-09-21 Bordläggning: 2012-09-27 Hänvisning: 2012-09-28 Motionstid slutar: 2012-10-08