Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna

Skrivelse 2018/19:117

Regeringens skrivelse 2018/19:117

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning Skr.

av länsstyrelserna

2018/19:117

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 maj 2019

Margot Wallström

Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Vanans makt – regeringens styrning av länsstyrelserna (RiR 2019:2). Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen inte har ett tillräckligt utvecklat helhetsperspektiv på styrningen av länsstyrelserna och att regeringens styrning av länsstyrelserna kan bli mer ändamålsenlig. För att styrningen av länsstyrelserna ska vara ändamålsenlig är det Riksrevisionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-05-14 Bordlagd: 2019-05-14 Hänvisad: 2019-05-15 Motionstid slutar: 2019-05-29