Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013

Skrivelse 2012/13:137

Regeringens skrivelse 2012/13:137

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 – tydlig och transparent? (RiR 2012:24).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen. Regeringen har redan genomfört vissa åtgärder och arbetar kontinuerligt med att öka transparensen och tydligheten i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2012/13:137

2

Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-04-16 Bordläggning: 2013-04-17 Hänvisning: 2013-04-18 Motionstid slutar: 2013-05-02