Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser

Skrivelse 2017/18:37

Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser

Regeringens skrivelse 2017/18:37

Riksrevisionens rapport om regeringens

Skr.

medelfristiga makroprognoser

2017/18:37

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 2 november 2017

Stefan Löfven

Karolina Skog

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redovisat i rapporten Regering- ens medelfristiga makroprognoser (RiR 2017:11).

I rapporten anför Riksrevisionen bl.a. att regeringens medelfristiga pro- gnoser för vissa delar av BNP, som utgör underlag för beräkningen av skatteintäkterna, såsom hushållens konsumtion, i många fall har varit överskattade,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-11-09 Bordlagd: 2017-11-09 Hänvisad: 2017-11-10 Motionstid slutar: 2017-11-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.