Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken

Skrivelse 2018/19:120

Regeringens skrivelse 2018/19:120

Riksrevisionens rapport om scenarier inom

Skr.

miljö-,

energi-,
transport- och bostadspolitiken

2018/19:120

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 maj 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat de statliga myndigheternas arbete med långsiktiga scenarier inom
miljö-,

energi-,

transport-,
och bostadspolitiken. Långsiktiga scenarier utgör underlag för bl.a. formuleringen av politiska målsättningar, analyser av reformer, samhällsekonomiska analyser och internationell rapportering. Riksrevisionen har redovisat resultatet av sin granskning i rapporten Att planera för framtiden – statens arbete med scenarier inom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-05-22 Bordlagd: 2019-05-27 Hänvisad: 2019-05-28 Motionstid slutar: 2019-06-11