Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag

Skrivelse 2012/13:48

Regeringens skrivelse 2012/13:48

Riksrevisionens rapport om skattekontroll av

Skr.

företag

2012/13:48

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 6 december 2012

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat Skatteverkets kontroll av företag samt regeringens styrning av Skatteverket i denna del.

Riksrevisionen menar att det finns en rad svårigheter i att mäta och följa kontrollernas träffsäkerhet, det vill säga i vilken utsträckning kontrollen riktas mot företag som lämnat felaktiga uppgifter. Riksrevisionen konstaterar vidare att det är svårt för Skatteverket att redogöra för hur kontrollen utvecklats över tid eftersom inget av de enskilda mått som Skatteverket
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-12-12 Bordläggning: 2012-12-12 Hänvisning: 2012-12-13 Motionstid slutar: 2013-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.