Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljningar av brister i skolor

Skrivelse 2018/19:144

Regeringens skrivelse 2018/19:144

Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens

Skr.

uppföljning av brister i skolor

2018/19:144

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 juni 2019

Stefan Löfven

Anna Ekström (Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat Statens skolinspektions uppföljning av tillsynsbeslut för att bedöma om uppföljningen av besluten genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen omfattar tillsynsbeslut inom ramen för myndighetens regelbundna tillsyn som har resulterat i ett föreläggande.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns brister i Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbesluten. Skolinspektionens uppföljning har granskats med utgångspunkt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-06-17 Bordlagd: 2019-06-18 Hänvisad: 2019-06-19 Motionstid slutar: 2019-09-18