Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Skrivelse 2018/19:15

Regeringens skrivelse 2018/19:15

Riksrevisionens rapport om skyddet mot

Skr.

oegentligheter inom migrationsverksamheten

2018/19:15

vid utlandsmyndigheterna

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 23 november 2018

Stefan Löfven

Margot Wallström (Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksameten vid utlandsmyndigheterna. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (RiR 2018:13).

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens förbättringsförslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Bordlagd: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-11-28 Motionstid slutar: 2018-12-10