Riksrevisionens rapport om specialdestinerade statsbidrag - ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

Skrivelse 2014/15:106

Regeringens skrivelse 2014/15:106

Riksrevisionens rapport om specialdestinerade

Skr.

statsbidrag – ett sätt att styra mot en mer

2014/15:106

likvärdig skola?

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 9 april 2015

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder

med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Specialdestinerade

statsbidrag – Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? (RiR 2014:25).

Regeringen rekommenderas av Riksrevisionen att överväga om de

specialdestinerade statsbidragen ska utformas och riktas till de skolor och

huvudmän som är i större behov av statliga bidrag.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-04-09 Bordlagd: 2015-04-09 Hänvisad: 2015-04-10 Motionstid slutar: 2015-04-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.