Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar

Skrivelse 2015/16:61

Regeringens skrivelse 2015/16:61

Riksrevisionens rapport om statens finansiella

Skr.

tillgångar

2015/16:61

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 december 2015

Margot Wallström

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statens finansiella tillgångar – något att räkna med? (RiR 2015:16).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen har anfört om behovet av transparens och tydlighet i redovisningen av statens nettoförmögenhet. Regeringen har redan genomfört vissa åtgärder och arbetar kontinuerligt med att förbättra redovisningen i den riktning som Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-12-22 Bordlagd: 2016-01-12 Hänvisad: 2016-01-13 Motionstid slutar: 2016-01-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.