Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek

Skrivelse 2012/13:33

Regeringens skrivelse 2012/13:33

Riksrevisionens rapport om statens

Skr.

försäljningar av apotek

2012/13:33

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 25 oktober 2012

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Statens försäljningar av apotek (RiR 2012:10). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

1

Skr. 2012/13:33

Innehållsförteckning

1 Ärendet och dess beredning ..............................................................

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-30 Bordläggning: 2012-11-05 Hänvisning: 2012-11-06 Motionstid slutar: 2012-11-20