Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden

Skrivelse 2011/12:6

Regeringens skrivelse 2011/12:6

Riksrevisionens rapport om statens stöd till

Skr.

studieförbunden

2011/12:6

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 15 september 2011

Fredrik Reinfeldt

Nyamko Sabuni

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statens stöd till studieförbunden (RiR 2011:12).

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser, bl.a. när det gäller behovet av att följa upp i vilken utsträckning statens syften med statsbidraget till studieförbunden har uppnåtts.

Regeringen har påbörjat ett arbete med en utvärdering som kommer att fokusera på i vilken mån statens syften med statsbidraget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-09-23 Bordläggning: 2011-09-23 Hänvisning: 2011-09-27 Motionstid slutar: 2011-10-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.