Riksrevisionens rapport om statens kunskapsspridning till skolan

Skrivelse 2013/14:95

Regeringens skrivelse 2013/14:95

Riksrevisionens rapport om statens

Skr.

kunskapsspridning till skolan

2013/14:95

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 februari 2014

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statens främjande av kunskapsspridning inom skolan (RiR 2013:11).

Sedan Riksrevisionens granskning inleddes har regeringen tagit initiativ till en rad åtgärder som syftar till att främja en utbildning som i större utsträckning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Regeringen har bl.a. beslutat att en ny myndighet ska inrättas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-02-17 Bordläggning: 2014-02-18 Hänvisning: 2014-02-19 Motionstid slutar: 2014-03-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.