Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån

Skrivelse 2016/17:34

Regeringens skrivelse 2016/17:34

Riksrevisionens rapport om statens

Skr.

kreditförluster på studielån

2016/17:34

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 27 oktober 2016

Stefan Löfven

Anna Ekström

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statens kreditförluster på studielån (RIR 2016:4).

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att vid anslagsberäkning för förväntade förluster på studielån utgå från den bedömda risken hos nytillkomna låntagare snarare än från den genomsnittliga risken i hela stocken av annuitetslån. Nuvarande modell för hantering av kreditförluster på studielån infördes så sent som 2014.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-11-03 Bordlagd: 2016-11-08 Hänvisad: 2016-11-09 Motionstid slutar: 2016-11-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.