Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption

Skrivelse 2012/13:167

Regeringens skrivelse 2012/13:167

Riksrevisionens rapport om statliga

Skr.

myndigheters skydd mot korruption

2012/13:167

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 5 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Stefan Attefall

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Regeringen bedömer att förvaltningens arbete med att förebygga korruption behöver stärkas. Åtgärderna bör utgå från en bred definition av korruption och så långt som möjligt rymmas inom den befintliga modellen för regeringens styrning av förvaltningsmyndigheterna.

Regeringen inrättade den 20 december 2012 en värdegrundsdelegation som ska verka för att den statliga värdegrunden upprätthålls, bl.a. genom att främja en kultur som förebygger korruption och oegentligheter.

Utifrån
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-18 Bordläggning: 2013-06-18 Hänvisning: 2013-06-19 Motionstid slutar: 2013-09-25