Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata

Skrivelse 2017/18:46

Regeringens skrivelse 2017/18:46

Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till

Skr.

Statistiska centralbyråns registerdata

2017/18:46

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 23 november 2017

Stefan Lövén

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort och de rekommendationer som myndigheten lämnat i rapporten Tillgänglighet till SCB:s registerdata – en fråga om prioriteringar (RiR 2017:14).

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det finns brister i tillgängligheten till Statistiska centralbyråns (SCB) registerdata. SCB och Vetenskapsrådet har dock vidtagit åtgärder för att förbättra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-12-06 Bordlagd: 2017-12-06 Hänvisad: 2017-12-07 Motionstid slutar: 2018-01-19