Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar

Skrivelse 2017/18:13

Regeringens skrivelse 2017/18:13

Riksrevisionens rapport om Trafikverkets

Skr.

underhåll av vägar

2017/18:13

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 september 2017

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Trafikverkets underhåll av vägar (RiR 2017:8). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledningen av rapporten.

1

Skr. 2017/18:13

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens iakttagelser..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Bordlagd: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-09-29 Motionstid slutar: 2017-10-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.