Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll

Skrivelse 2019/20:35

Regeringens skrivelse 2019/20:35

Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll Skr. 2019/20:35

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 oktober 2019

Morgan Johansson

Per Bolund (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om Tullverket har utformat sin kontrollverksamhet på ett effektivt sätt. Den övergripande slutsats som Riksrevisionen drar är att Tullverket i huvudsak har de förutsättningar som krävs för att kunna utforma kontrollverksamheten effektivt, men att det är nödvändigt att myndigheten vidtar åtgärder för att säkerställa att resurserna fördelas på det sätt som genererar största möjliga nytta. Enligt Riksrevisionen skulle åtgärder för att förbättra Tullverkets kontrollverktyg och anpassningsförmåga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-10-17 Bordlagd: 2019-10-17 Hänvisad: 2019-10-18 Motionstid slutar: 2019-11-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.