Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen

Skrivelse 2012/13:105

Regeringens skrivelse 2012/13:105

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 18 april 2013

Fredrik Reinfeldt

Eskil Erlandsson

(Miljödepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen – fungerar det? (RiR 2012:27). Riksrevisionen har i rapporten sammanställt tidigare granskningar av den europeiska handeln med utsläppsrätter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Litauen och Polen i samarbete med dessa länders nationella revisionsorgan. I skrivelsen redovisar regeringen vidare vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Skr. 2012/13:105

2

Skr. 2012/13:105

1 Ärendet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-04-19 Bordläggning: 2013-04-19 Hänvisning: 2013-04-23 Motionstid slutar: 2013-05-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.