Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandragets tillförlitlighet

Skrivelse 2018/19:20

Regeringens skrivelse 2018/19:20

Riksrevisionens rapport om

Skr.

räkenskapssammandragets tillförlitlighet

2018/19:20

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 december 2018

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Räkenskapssammandraget – är resultat- och balansräkningen tillförlitlig? (RiR 2018:23).

Regeringen anser att Riksrevisionens rapport kan utgöra ett värdefullt underlag i Statistiska centralbyråns (SCB) arbete med att validera källdata för sina statistikprodukter.

En ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-12-20 Bordlagd: 2018-12-21 Hänvisad: 2019-01-14 Motionstid slutar: 2019-01-18