Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

Skrivelse 2018/19:97

Regeringens skrivelse 2018/19:97

Riksrevisionens rapport omSkr. jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken 2018/19:97

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 april 2019

Stefan Löfven

Åsa Lindhagen (Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om regeringens integrationspolitik har jämställdhetsintegrerats och därmed gett förutsättningar för likvärdigt och effektivt stöd.

Riksrevisionen bedömer att de granskade dokumenten inte i tillräcklig utsträckning har jämställdhetsintegrerats och rekommenderar regeringen att fortsätta utveckla jämställdhetsintegreringen på integrations- och

arbetsmarknadsområdet samt att redovisa och analysera arbetsmarknadspolitikens resultat så att det är
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-04-10 Bordlagd: 2019-04-10 Hänvisad: 2019-04-11 Motionstid slutar: 2019-04-25