Strategisk exportkontroll 2008 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Skrivelse 2008/09:114

2008/09:114

exportkontroll

år

striktare

utarbetande.

exportkontrollen.

kronor.

av

dubbla

perspektiv

ställningstaganden.

grannar.

nationella

internationellt

svensk

arbete.

produkter

egen

Sweden.

radar,

samt

användningsområden

nedanstående

Australiengruppen.

utrikessekretessen.

Strålsäkerhetsmyndigheten

INFCIRC/254/Rev.9/Part

av

motsvarande

inklusive

krigsmateriel

genomför

vapenexport.

ursprungsmedlemsstaten.

effektiv

krigsmateriel.

vapenöverföringar

vapenöverföringar

FN.

årligen.

vapenembargon

http://www.sipri.org/contents/armstrad/embargoes.html.

hösten

Finland)

försvarsmaterielområdet

uppförandekoder

exportkontrollregimerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-16 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.