Strategisk exportkontroll 2014 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Skrivelse 2014/15:114

Strategisk exportkontroll 2014 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Regeringens skrivelse 2014/15:114

Strategisk exportkontroll 2014 – krigsmateriel

Skr.

och produkter med dubbla användningsområden

2014/15:114

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 mars 2015

Stefan Löfven

Peter Hultqvist

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2014. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export som har förekommit under år 2014. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-03-17 Bordlagd: 2015-03-17 Hänvisad: 2015-03-18 Motionstid slutar: 2015-04-01