Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Skrivelse 2018/19:114

Regeringens skrivelse 2018/19:114

Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel

Skr.

och produkter med dubbla användningsområden

2018/19:114

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2019

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2018. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export som har förekommit under året. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.

1

Skr. 2018/19:114

2

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Bordlagd: 2019-04-23 Hänvisad: 2019-04-24 Motionstid slutar: 2019-05-08