Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

Skrivelse 2018/19:104

Regeringens skrivelse 2018/19:104

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd

Skr.

2017–2018

2018/19:104

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2019

Stefan Löfven

Ann Linde

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd
2017–2018.
Skrivelsen omfattar säkerhetsrådets löpande arbete under perioden inklusive de frågor som behandlats. Därtill redogörs för regeringens utgångspunkter för Sveriges medlemskap, samt arbetsformer och initiativ kopplade till medlemskapet.

1

Skr. 2018/19:104

2

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

5

2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-04-11 Bordlagd: 2019-04-11 Hänvisad: 2019-04-12 Motionstid slutar: 2019-04-26