Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Skrivelse 2015/16:102

Regeringens skrivelse 2015/16:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Skr.

2015/16:102

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 juni 2016

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av utvecklingen av ekonomin i kommunerna och landstingen de senaste åren. Vidare beskrivs utvecklingen av de statliga bidragen till kommunsektorn.

Redovisningen av den kommunala ekonomin omfattar i huvudsak resultatutvecklingen för kommuner och landsting. Vidare redovisas kommunernas och landstingens tillgångar och skulder samt hur dessa utvecklats över tid.

I redovisningen av de statliga bidragen beskrivs omfattningen och utvecklingen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-06-22 Bordlagd: 2016-06-27 Hänvisad: 2016-06-28 Motionstid slutar: 2016-09-21