Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Skrivelse 2016/17:102

Regeringens skrivelse 2016/17:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Skr.

2016/17:102

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 4 maj 2017

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av utvecklingen av ekonomin i kommunerna och landstingen de senaste åren. Vidare beskrivs utvecklingen av de statliga bidragen till kommunsektorn. En översiktig redovisning görs även av den demografiska utvecklingen
2000–2016
i riket, landstingen och kommunerna.

Redovisning av den kommunala ekonomin omfattar i huvudsak resultatutvecklingen för kommunerna och landstingen. Vidare redovisas kommunernas och landstingens tillgångar och skulder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-05-04 Bordlagd: 2017-05-04 Hänvisad: 2017-05-05 Motionstid slutar: 2017-05-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.