Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2012 första halvåret 2013

Skrivelse 2012/13:184

Regeringens skrivelse 2012/13:184

Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté

Skr.

m.m. under 2012 och första halvåret 2013

2012/13:184

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 augusti 2013

Gunilla Carlsson

Birgitta Ohlsson

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2012 och första halvåret 2013.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2012/13:184

1

Utvecklingen i Europarådet under
2012–2013 ................................

4

2

Koncentration på kärnområden och fortsatta reformer ....................

6

3

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ......................

7
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-08-08 Bordläggning: 2013-08-15 Hänvisning: 2013-08-22 Motionstid slutar: 2013-10-02