Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017

Skrivelse 2017/18:139

Regeringens skrivelse 2017/18:139

Verksamheten inom Europarådets

Skr.

ministerkommitté m.m. under andra halvåret

2017/18:139

2016 och helåret 2017

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Linköping den 15 mars 2018

Stefan Löfven

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017.

1

Skr. 2017/18:139

Innehållsförteckning

1 Utvecklingen i Europarådet under andra halvåret 2016 och

helåret 2017.......................................................................................

4

2 Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Europadomstolen ..............................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-03-20 Bordlagd: 2018-03-20 Hänvisad: 2018-03-21 Motionstid slutar: 2018-04-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.