Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019

Skrivelse 2019/20:34

Regeringens skrivelse 2019/20:34

Verksamheten inom Europarådets

Skr.

ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och

2019/20:34

första halvåret 2019

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 oktober 2019

Stefan Löfven

Ann Linde

Utrikesdepartementet

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019.

1

Skr. 2019/20:34

2

Innehållsförteckning

1

Utvecklingen i Europarådet under helåret 2018 och första

halvåret 2019.....................................................................................

4

2

Val av ny generalsekreterare.............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

statustext: Skrivelsen bereds i utskott Inlämnad: 2019-10-30 Bordlagd: 2019-11-05 Hänvisad: 2019-11-07 Motionstid slutar: 2019-11-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.