Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2012 och första halvåret 2013

Skrivelse 2012/13:185

Regeringens skrivelse 2012/13:185

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet Skr.

och samarbete i Europa (OSSE)

2012/13:185

under 2012 och första halvåret 2013

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 augusti 2013

Gunilla Carlsson

Birgitta Ohlsson

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

under 2012 och första halvåret 2013.

1

Skr. 2012/13:185 Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2 Svenskt fokus under 2012 och första halvåret av 2013.....................

3

2.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-08-08 Bordläggning: 2013-08-15 Hänvisning: 2013-08-22 Motionstid slutar: 2013-10-02