Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016

Skrivelse 2016/17:11

Regeringens skrivelse 2016/17:11

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet Skr.

och samarbete i Europa (OSSE) under helåret

2016/17:11

2015 och första halvåret 2016

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 6 oktober 2016

Stefan Löfven

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016.

1

Skr. 2016/17:11

Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2 Svenskt fokus under 2015 och första halvåret 2016..........................

4

3

Ukraina/Ryssland..............................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-10-11 Bordlagd: 2016-10-11 Hänvisad: 2016-10-12 Motionstid slutar: 2016-10-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.