ÅLRERROMSFÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN

Statens offentliga utredningar 1916:3

ÅLRERROMSFÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN.

Y.

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

ANGÅENDE

FÖRSÄKRING FÖR OLYCKSFALL I ARBETE

STOCKHOLM

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

1915.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Skrivelse till Konungen............................... V

Lagförslag...................................... 1

Motiv:

Inledning...................................... 19

Socialförsäkring................................. 19

Social olycksfallsförsäkring........................... 20

Allmänna grunder ............................... 21

Svenska lagen. Reformkrav........................... 23

Kommitténs uppdrag.............................. 25

fjällande lagstiftning................................ 26

Sverige..................................... 26

Tyskland...................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida