BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

Statens offentliga utredningar 1915:2

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG

ANGÅENDE

HÄSTHÅLLNINGEN FÖR OFFICERARE

VID ARMÉN

AVGIVET DEN 12 JANUARI 1915

AV SÄRSKILDA INOM KUNGL. LANTFÖRSVARSDEPARTEMENTET

TILLKALLADE SAKKUNNIGA

STOCKHOLM 1915

KUNGI.. BOKTRYCKERIET. P. A NORSTEDT k SÖNER

144206

-

1NNEH ALLSFÖRTECK NING.

Sid.

Skrivelse till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Lantförsvarsdepartementet .... v

Betänkande och förslag:

I. Inledning.............................. 1

1. Historik............................. 1

2. Ordnandet av hästhållningen för officerare i vissa främmande länder .... 7

II. Redogörelse för nuvarande läget av frågan om hästhållningen för officerare • ..12

Civilkommissionens skrivelse till Kungl. Maj:t den 11
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida