CENTRALT FÖRYALTNINGSBIBLIOTEK

Statens offentliga utredningar 1915:2

BETÄNKANDE

MED

FÖRSLAG

OM UTVIDGNING AV

RIKSDAGENS BIBLIOTEK

TILL

CENTRALT FÖRYALTNINGSBIBLIOTEK

AVGIVET

AV DÄRTILL FÖRORDNADE

SAKKUNNIGA

STOCKHOLM

KUKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT il SÖNER

1913

[132627]

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Skrivelse till Konungen.................. 5

Betänkande........................ 7

Behovet av ett centralt förvaltningsbibliotek....... 9

Bokväsendet vid centralförvaltningen s. 10. Kungl. kommittéer

m. m. s. 13.

Sättet för skapande av ett centralt förvaltningsbibliotek . . 20

Kungl. biblioteket som centralt förvaltningsbibliotek s. 22. Riksdagens

bibliotek som centralt förvaltningsbibliotek s. 24.

Riksdagens bibliotek. Historik..............26

Tiden före 1867 ....................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida