FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD

Statens offentliga utredningar 1916:1

FÖRSLAG

TILL

FÖRORDNING ANGÅENDE

FASTIGHETSREGISTER FÖR STAD

ÄFVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE

FÖRFATTNINGAR

I

FÖRFATTNINGFÖRSLAG

STOCKHOLM

KUKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER

1911

[090308]

''

in

INNEHÅLL.

Sid.

Underdånig skrifvelse.......................... v
Förslag

till

1) förordning angående fastighetsregister för stad.......... 1.

2) kungörelse rörande ändring af vissa bestämmelser i förordningen den

13 juni 1908 angående jordregister................ 37.

3) förordning med närmare föreskrifter angående särskildt jordregister

med tomtbok eller särskild tomtbok för vissa områden å landsbygden 44.

4) lag med vissa bestämmelser angående fastighetsregister...... 61.

5) lag angående
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida