För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Statens offentliga utredningar 2019:18

sou 2019 18

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering

Modersmålsundervisning

och studiehandledning på modersmål

Betänkande av Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål

i grundskolan och motsvarande skolformer

Stockholm 2019

SOU 2019:18

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida