Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan

Statens offentliga utredningar 2019:40

sou 2019 40

Jämlikhet i möjligheter

och utfall i den svenska skolan

Helena Holmlund

Anna Sjögren

Björn Öckert

Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2019

Stockholm 2019

SOU 2019:40

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida