JÄRNVÄGSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA SKRIVELSE DEN 11FEBRUARI 1916 ANGÅENDEFORTSÄTTNING AV INLANDSBANAN JÄMTE ANLÄGGNINGAV TVÄRBANOR MELLAN DENSAMMA OCH NORRA STAMBANAN

Statens offentliga utredningar 1916:4

JÄRNVÄGSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA

SKRIVELSE DEN 11

FEBRUARI 1916 ANGÅENDE

FORTSÄTTNING AV INLANDSBANAN

JÄMTE ANLÄGGNING

AV TVÄRBANOR MELLAN DENSAMMA

OCH NORRA STAMBANAN.

CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 191 C.

REGISTER.

Inlandsbanan norr om Ångermanälven.

Sid.

Redogörelse för Styrelsens underdåniga skrivelse den 13 mars 1907 i avseende

på inlandsbanans sträckning norr om Ångermanälven .................. 1

Alternativ linje över Avaviken........................................................................ 4

Alternativ linje berörande Lulepotten ............................................................ 7

Nådigt brev den 21 oktober 1910 med uppdrag att upprätta plan för bedrivande

av statens järnvägsbyggnader och Styrelsens underdåniga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida