Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Statens offentliga utredningar 2018:69

sou 2018 69

Ökat skydd

mot hedersrelaterad brottslighet

Slutbetänkande av

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv

Stockholm 2018

SOU 2018:69

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

En kort handledning för dem som ska svara på remiss.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida