Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Statens offentliga utredningar 2013:64

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

DELBETÄNKANDE AV

PARLAMENTARISKA

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN

SOU 2013:64

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Delbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Stockholm 2013

SOU 2013:64

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02)

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida