SAKKUNNIGA FÖR UTREDNING AV VT SISA TILLSTRAFFLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR

Statens offentliga utredningar 1916:3

SAKKUNNIGA FÖR UTREDNING AV VT SISA TILL

STRAFFLAGSTIFTNINGEN HÖRANDE FRÅGOR

I

F 0 R 8 L A G

TILL

LAG

ANGÅENDE VERKSTÄLLIGHET AV STRAFFARBETE

OCH FÄNGELSESTRAFF

STOCKHOLM 1915

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER

142016

Till

herr statsrådet ock chefen för kungl. justitiedepartementet.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 juni 1913 i nåder förordna! undertecknade

Almquist, Bagge och Stjernstedt att såsom sakkunniga biträda i

justitiedepartementet med verkställande av utredning ooh avgivande av förslag

i fråga om bland annat revision av bestämmelserna om verkställighet

av straffarbete och fängelsestraff samt herr statsrådet den 30 september 1914

tillkallat undertecknad Petrén att såsom sakkunnig inom justitiedepartementet

deltaga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida