Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen - Rapport 1

Statens offentliga utredningar 2019:59

Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Rapport 1•

Risker för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Rapport 1 från

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Rapportserien kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2018

ISBN
978-91-38-24839-3

Förord

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har i uppdrag att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida