Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen - Rapport 3

Statens offentliga utredningar 2019:59

Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

En kartläggning

Rapport 3 Juni 2019

Styrning av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

En kartläggning

Rapport 3

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Juni 2019

Rapportserien kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm juni 2019

ISBN
978-91-38-24932-1

Förord

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida